PSYKOLOGISK SIKKERHED – WORKSHOPS- KICK OFF EVENTS – SCENARIE TRÆNING

HVEM ER VI

IMPROV Communication er en international kommunikationstræningsvirksomhed med base i hjertet af København. Vores populære workshops har en unik tilgang til læring, der bygger på improvisationsteknikker, og vi underviser både lokale og globale virksomheder fra forskellige brancher og industrier.

Workshops er baseret på “Applied Improvisation”, som er teknikker, der kan bruges personligt og professionelt, bl.a. inden for ledelse, træning, personlig udvikling og teambuilding.

Deltagerne styrker således en bred vifte af færdigheder, herunder kommunikation, empati, innovation, præsentationsteknikker og stresshåndtering, samt behovet for at turde fejle og lære af vores fejl.

Vores workshops bliver ledet af meget erfarne internationale trænere, og de foregår i et sjovt, engagerende og sikkert læringsmiljø, hvor alle deltagere er på lige fod.

Med andre ord :

Vi designer og gennemfører sjove og inspirerende workshops, baseret på seriøs forskning, som lærer deltagerne at kommunikere og dermed hjælper både dem selv og deres teams med at agere med selvtillid og effektivitet.

Nogle af vores kunder

De Fire Trin

Når vi tilpasser vores workshops sørger vi for, at jeres specifikke behov bliver imødekommet gennem en personlig tilgang, som består af følgende trin:

R

TRIN ET | KONSULTATION

Vi starter med at mødes med jer for at få indsigt i jeres virksomhedskultur og diskutere de specifikke ønsker og mål.

R

TRIN TO | DESIGN

Herefter udarbejder vi et workshopprogram med øvelser, der er designet til at opfylde disse mål.

R

TRIN TRE | WORKSHOP

Vores engagerende IMPROV-workshop involverer interaktive øvelser og guidede opsamlingssessioner, der bringer dit team tættere sammen og skaber en fælles forståelse.

R

TRIN FIRE | OPFØLGNING

Efter workshoppen har vi en dialog for at evaluere dens effektivitet og samtidig se på andre muligheder for at støtte jeres medarbejderes fortsatte udvikling.

PRIMÆRE PRODUKTER

DE FEM GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Fremme bedre samarbejde og kommunikation i organisationen.

Denne workshop anvender fem simple, men afgørende principper for adfærd til at identificere områder med svag kommunikation og dårligt teamwork. Øvelserne viser, hvordan man kan tackle og implementere ny adfærd for at opnå større engagement, teameffektivitet og produktivitet.

Energizer session

At skabe en sjov og inkluderende stemning helt fra begyndelsen.

Vi tilbyder en effektiv og hurtig måde at aktivere og give energi til større grupper, både fysisk og mentalt. Vores tilgang er velegnet til en lang række forretningsrelaterede arrangementer, herunder salgsmøder, konferencer, brainstorming og festlige begivenheder

Kick-off session

At sikre engagement blandt deltagerne i forbindelse med arrangementet.

Kick-off aktiverer ikke kun deltagerne mentalt og bringer dem sammen, men fokuserer også på de primære opgaver og færdigheder, der er afgørende for vellykket samarbejde i de mere specifikke projektbaserede aktiviteter. Formålet er at sikre effektiv kommunikation og maksimere brugen af de tildelte tid og ressourcer.

Innovations workshop

At igangsæt idéudvikling og samarbejde med det samme.

Innovationsworkshoppen er nøje designet til at fokusere på de færdigheder og tilgange, der er afgørende for succesfuld idégenerering. Som en forløber for enhver brainstorming-aktivitet, opmuntrer erfaringsbaserede improvisationsøvelser gruppen til at være åben, nysgerrig og støttende i deres kreative proces.

Idébank

Involver og engager dine medarbejdere i den fremadrettede strategi.

Vi afholder en workshop for medarbejderne, hvor vi anvender ikke-dømmende divergente og konvergente tankeprocesser til at udvikle en fremadrettet virksomhedsstrategi.

Psychological Safety Assessment

At skabe en kultur baseret på respekt, engagement og støtte.

IMPROV Communication er certificeret til at vurdere psykologisk sikkerhedsniveau i din organisation ved hjælp af PSI Scan, der er udviklet af den førende specialist, Dr. Amy C. Edmondson. Vores tilpassede workshop-sessioner er designet til at tackle problemområder, der er opdaget i forhold til åben og konstruktiv dialog, respektfuld adfærd og generel psykologisk tilfredshed.

Online workshops

Engager fjernansatte mere både psykologisk og socialt.

Selvom fjernkolleger er fysisk adskilt, er det stadig vigtigt, at de arbejder og deltager som en del af holdet. Derfor faciliterer vi online workshop-sessioner, der fremmer engagement og samarbejde på tværs af landegrænser. En vigtig del af vores tilgang er at træne holdene i effektiv kommunikation, hensyntagen og støtte i det online mødemiljø.

Feedback

Bellagroup

IMPROV forstod vores ønsker og hjalp os med at udvikle et program for dagen, der fokuserede på tillid, respekt og forståelse og inkluderede aktiviteter, hvor alle kunne deltage på lige fod uanset hvilken rolle de har i organisationen.

Neuroscience Academy Denmark

IMPROV gennemførte en workshop, der ikke kun lærte den første kohorte af stipendiater i NAD’s ph.d. program værdifulde præsentation færdigheder, men også skabte et rum, hvor de kunne udforske, hvordan de kunne fortælle deres unikke historier. IMPROV havde samtidig et skarpt øje for de specifikke mål og udfordringer vores NAD-stipendiater møder – så meget, at mange af dem siden da har tilmeldt sig IMPROVs andre kurser.

CONFIRM

Det gik rigtig godt! Jeg har modtaget mange positive tilbagemeldinger, og lærerne var også virkelig gode!

Mange har kommenteret, at de oprindeligt havde svært ved at se, hvordan IMPROV kunne anvendes i jobbet, men vi har fået mange redskaber, og især delen om at “spille godt sammen” har givet os noget at tænke over.

Så mange tak for det.

KONTAKT

Nordhavnsvej 1A, st.
3000 Helsingør.
Telefon: 71 99 98 37
E-mail: contact@improv.eu

LinkedIn Company Page

Christian Dam

Christian Dam

Partner

cd@improv.eu
+45 61 55 88 12

Gordon Torbet

Gordon Torbet

Lead facilitator

Tino Engel

Tino Engel

German Partner/ Lead Facilitator

Fotini Moustakli

Fotini Moustakli

Head of administration

FAQ

Hvad er det IMPROV tilbyder, og hvordan fungerer det? Lad os besvare nogle af jeres spørgsmål.

Q: Hvad er IMPROV?

A: IMPROV bygger på improvisation og refererer til en tilgang til træning og udvikling, der bygger på øvelser og teknikker fra improvisationsteater. Formålet med de værktøjer man lærer via IMPROV er at skabe et sikkert psykologisk rum på arbejdspladsen, hvor medarbejdere kan lære at lytte, samarbejde og tage ansvar for deres handlinger, man lærer også at det er helt i orden at fejle, så man kan lære af disse fejl.

Q: Hvis teknikkerne stammer fra et teater, skal man så stå på en scene og spille skuespil?

A: Nej, en IMPROV-workshop foregår i grupper på 10-20 deltagere, hvor vores facilitatorer koordinerer øvelserne. Deltagerne står ikke på en scene eller optræder som skuespillere, men træner i stedet improvisationsteknikker gennem sjove og interaktive øvelser som foregår med udgangspunkt i en cirkel. Ingen bliver til grin, og alle deltager på lige fod, hvilket skaber en positiv og inkluderende stemning. A: I tiden op til workshoppen er det vigtigt at informere deltagerne om, at de ikke skal være med i en teaterforestilling, ingen står på en scene eller bliver gjort til grin. Der er ingen deciderede fysiske udfoldelser og heller ingen konkurrence, præmier eller diplomer – så der er ingen grund til at være betænkelig eller nervøs.

Q: Hvordan skal vi forberede deltagerne inden workshop?

A: I tiden op til workshoppen er det vigtigt at informere deltagerne om, at de ikke skal være med i en teaterforestilling, ingen står på en scene eller bliver gjort til grin, der er ingen deciderede fysiske udfoldelser og heller ingen konkurrence, præmier eller diplomer – så der er ingen grund til at være betænkelig eller nervøs.

Q: Hvor længe varer en workshop?

A: Det kan variere men et grundforløb varer 2-3 timer med 6-8 øvelser. Inden forløbet starter fortæller facilitatoren deltagerne hvad der skal ske de kommende timer, hvor længe de enkelte øvelser varer, hvornår der er pause og hvornår man slutter, dette sikrer at deltagerne er afslappede og ubekymrede inden øvelserne.

Q: Er IMPROV udviklet af managementkonsulenter?

A: Nej, IMPROV er baseret på improvisationsteater og undervises uden brug af PowerPoint-præsentationer eller manualer. Dog samarbejder IMPROV med en række internationale konsulenthuse og uddannelsessteder for at kunne hele tiden at kunne tilbyde den bedste og mest målrettede træning og udvikling.

Q: Er IMPROV en slags rollespil?

A: Nej, IMPROV indebærer ikke rollespil i traditionel forstand, men øvelser, hvor man træner kommunikation, samarbejde og improvisation på en sjov og interaktiv måde.

Q: Hvad tager man med sig efter at havde deltaget i IMPROV?

A: Udover at have haft det sjovt og mødt sine kollegaer på en ny måde, vil man tage værktøjer og teknikker med sig, som kan bruges til at forbedre kommunikationen, samarbejdet og inklusionen på arbejdspladsen.
Fra den meget positive tilbagemelding vi løbende får fra vores klienter ved vi at det virker. Herudover sender vi efter træningsforløbet en refleksionsguide som man kan gennemgå med deltagerne for at styrke de værktøjer man har fået.

Q: Kan IMPROV bruges som teambuilding på linje med de mere traditionelle aktiviteter som f.eks. kajaksejlads?

A: Ja, IMPROV kan fungere som en alternativ form for teambuilding, hvor medarbejderne får mulighed for at træne samarbejde, kommunikation og kreativ tænkning på en anderledes og underholdende måde.